Uroczystość 3-go maja w naszej Parafii

       Dnia 3 maja, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski oraz w rocznicę podpisania pierwszej w Europie Konstytucji, także nasza parafia miała udział w organizowanych przez Miasto i Gminę Ogrodzieniec obchodach. Jednym z ważnych elementów uroczystości była Msza święta sprawowana o godzinie 11:30 przez księdza proboszcza Jacka Furtaka. Po Eucharystii pani Burmistrz w krótkim przemówieniu, wyrażając wdzięczność wszystkim uczestnikom, przypomniała o historycznym znaczeniu wydarzeń sprzed 231 lat. W dalszej części, odbył się również koncert patriotyczny w wykonaniu okolicznych artystów. Po koncercie zaś, wszyscy obecni udali się z biało-czerwoną flagą, na cmentarz, gdzie złożono kwiaty pod Pomnikiem Ofiar wojny.


M.S.

 

 

Zdjęcia, dzięki życzliwości Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu